SLD skateboards

SLD Welcome to Tomohiro Ueno

video for @sldskateboards
📸 @otokoume_sour
✒︎ @hirotton
🎧 @emno thanks for support
🎥 @hanataresb
🎥 yuta kishi &boss @itoshin_1