SLD skateboards

IPPON SHINTARO HONGO

VHSMAGの露出が頻繁な高メイク率男の本郷真太郎。西海岸へ武者修行中のタイミングでのLA撮影。
アンドリュー・アレンのスポットにて回転木馬ライン。Ayyyyyyyyyyy